Blog

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท.ประจำปี 2559

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (22 downloads) ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (20 downloads)