Blog

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับโลก

ขอเรียนเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับโลก Routine to Research for World Class นั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ เพื่อมาพัฒนางานประจำของตนสู่งานวิจัยระดับโลก และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถในการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (51 downloads)