Blog

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร “ครูสมาธิ” หลักสูตร 6 เดือน

ด้วยสถาบันจิตตานุภาพ ซึ่งก่อตั้งโดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ และเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระ ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรครูสมาธิ หลักสูตร 6 เดือน เรียนและปฏิบัติการทำสมาธิที่ถูกต้องตามหลักการของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แบบพอดีๆ แบบเป็นสัมมาสมาธิ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม ดาว์นโหลด (43 downloads)