Blog

ชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562

เรียนนักวิจัยทุกท่าน
เนื่องจากกำหนดการ ประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ “ชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562” สัญณาณหลักจาก มทร.อีสาน นครราชสีมาขัดข้องไม่สามารถถ่ายทอดสัณญาณมาในการประชุมดังกล่าวได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอส่งเทปบันทึกการชี้แจงมาเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอการวิจัย รายจ่ายตามเทปบันทึกด้านล่างนี้
———————————————————————————
นักวิจัยที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 62 ให้ท่าน ส่งข้อเสนอโครงการ 1 ชุด พร้อม CD บันทึกข้อมูล 1 แผ่น
ส่งมาที่ แผนกงานวิจัยและพัฒนา
ภายใน วันที่ 14 กันยายน 2560 ก่อนเวลา 12.00 น.
(เนื่องจากต้องรวบรวมข้อเสนอ ส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560)
———————————————————————————
ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
085-3654990 ณิชาภา
089-9171107 ชัชวาลย์

https://www.facebook.com/ird.rmuti?hc_ref=ARQPuQZNH5cIQKJSSGUnnQ7pCr825KpBhgwEYAeDLb_ykH1Gaj2FwH_KXvFQHtimzv0&fref=nf&pnref=story