Blog

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 10

เนื่องด้วยทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี จะจัดการประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “Contributing Expertise for THAILAND 4.0” ระหว่างวันพุธที่ 4 – วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมือ่งพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพด้านการวิจัยของสมาชิก เปิดโอกาสให้อาจารย์และผู้ช่วยวิจัย ได้มีโอกาสเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปรึกษาปัญหางานวิจัย นำไปสู่การขยายองค์ความรู้และการทำงานร่วมกัน โดยในปีนี้กำหนดให้อาจารย์ในศูนย์ฯ และผู้ช่วยวิจัยที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นได้เสนอผลงานแบบบรรยาย และผู้ช่วยวิจัยเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ อีกทั้ง ในการประชุมนี้จะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของศูนย์ มาร่วมประชุมและบรรยาย ทางศูนย์ฯ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ http://perch-cic.org/

ดาว์นโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

out005-ประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเคมี.pdf (63 downloads)