Blog

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ ๑ “

้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนำส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานพัฒนาการ วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่สวก ๐๖๐๐/ว.๘๑๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับ การฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ ๑” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม อิสติน แกรนด์สาทร กรุงเทพมหานคร

ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (20 downloads) ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (28 downloads)