Blog

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships

ด้วยรัฐบาลออสเตรเลีย จะมอบทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships เพื่อ ศึกษาต่อใน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถสมัครรับทุนได้ที่https://internationaleducation.gov.au/endeavour โดยทุน Endeavour Scholarships and Fellowships จะมอบให้แก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคล ทั่วไปใน 125 ประเทศทั่วโลก โดยแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ – ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship) – ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) – ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship) – ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (13 downloads)