Blog

ประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. และประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน) ที่ สวก ๐๕๐๐/ว๒๒๕๖ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง เชิญเข้า ร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. และประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ใน วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (8 downloads)
ดาว์นโหลดไฟล์แนบ (6 downloads)