การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 6 และงานแสดงสินค้า ประจำปี 2560

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 6 และงานแสดงสินค้าประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “แผนกลยุทธ์แห่งชาติเพื่อพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์และใช้สัตว์เลี้ยงเพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศยุค 4.0 ” ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สัตว์ ผู้ผลิตสัตว์คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ในการนี้ แผนกงานวิจัยและพัฒนา ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ดังกล่าว โดยสามารถส่งแบบตอบรับได้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดตามไฟล์แนบ 10